ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (PDF)

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ (PDF)

КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗМЕНА (PDF)

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ СА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)