ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2 (ПИЛИЋИ) (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (PDF)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2 (PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПАРТИЈА 1 (PDF)

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – (PDF)