ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ (PDF)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)

11. октобра 2017.|Јавне набавке|