ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НОВО

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (pdf)

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПРАСИЋИ И ПИЛИЋИ (pdf)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПРАСИЋИ И ПИЛИЋИ (pdf)