Тендерска документација за јавну набавку – НАКНАДА ЗА ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Обавештење о закљученом уговору - партија 1 Обавештење о закљученом уговору - партија 2