ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕНЕРГЕНАТА – ПЛИН – ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (PDF) ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ - ПЛИН (PDF) ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)