ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – КРЕВЕТИ И ОРМАРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (PDF) ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ - 2 (PDF) ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)