ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 (PDF) ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ - ПАРТИЈА 3 (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)