ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (pdf) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (pdf) ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ (pdf) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)