ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1 (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)