ЗАШТИЋЕНО СТАНОВАЊЕ

         Програм “Заштићено становање“ заживео је крајем 2005. године. Он обухвата оне кориснике које изабере Стручни тим, а који су под сталним надзором радних терапеута и неговатељица.

          Објекти у којима се спроводи овај програм налазе се у Петровцу на Млави, на улазу из правца Жагубице. У дворишту се налазе три куће дониране од стране чешке владе, у којима се корисници припремају за излазак у отворену средину.

          Пре одласка у куће заштићеног становања, корисници пролазе кроз припрему за заштићено становање. У оквиру Дома постоје посебне просторије намењене у ту сврху.

          Циљ програма је развој знања, вештина и навика код корисника до нивоа потребног за укључивање у живот у отвореној средини. Носилац у реализацији програма је стручни тим сачињен од свих профила стручњака (лекара, дефектолога, психолога, социјалног радника, радног терапеута, инструктора, медицинског техничара…)

          Радно окупационе активности – свакодневне активности, задужења и занимања корисника којима се подстиче даљи развој потенцијала, развијају позитивне навике и особине личности, организује време у радном дану.