ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ КОРИСНИКА

ДОМА ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ

„ ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ“ СТАМНИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ